Jsme významnou ostravskou advokátní kanceláří

... jsme zkušeným týmem specialistů ...

... i pro Vás nalezneme řešení ...

Nabídka služeb

Aktuality

Kancelář

O kanceláři

Advokátní kancelář působí na trhu již od roku 1992, přičemž od roku 2007 působí na trhu jako s.r.o., a navazuje na předchozích 15 let advokátní praxe zakládajících členů. Zaměřuje se na komplexní poradenství zejména v oboru obchodního práva a každodenní právní servis subjektům od jednotlivců po holdingy mezinárodního významu.

Základem naší práce je sehraný tým zkušených právníků a spolupráce s odborníky dalších profesí. Ze zkušeností víme, že poskytování komplexních služeb souvisejících s podnikatelskou činností klienta vyžaduje nejen perfektní znalost obchodního práva, nýbrž i znalosti ostatních právních odvětví a mnohdy i znalosti specifických právních úprav regulujících danou podnikatelskou oblast.

Jsme připraveni zajistit právní služby v úzce specializovaných oblastech svých klientů a zároveň disponujeme potřebným přesahem zejména do ekonomické a daňové oblasti. Jednotliví členové naší kanceláře reprezentují svým profilem určitou specializaci, což nám umožňuje optimalizovat řešení pro klienta s důrazem na porozumění zvláštních vazeb.

Naše služby

Kariéra

Náš tým

 • profil-foto_janota_martin284x242px_3

  Martin Janota

  Martin Janota vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, kde v roce 2006 získal titul Mgr. V tomtéž roce také dokončil studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a získal titul Ing. Bezprostředně po ukončení studií nastoupil na pozici advokátního koncipienta v pražské advokátní kanceláři zaměřené na zahraniční, v jeho případě anglicky hovořící klientelu. V naší advokátní […]

  Martin Janota vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, kde v roce 2006 získal titul Mgr. V tomtéž roce také dokončil studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a získal titul Ing. Bezprostředně po ukončení studií nastoupil na pozici advokátního koncipienta v pražské advokátní kanceláři zaměřené na zahraniční, v jeho případě anglicky hovořící klientelu. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2008, nejprve na pozici advokátního koncipienta a následně po absolvování advokátních zkoušek na pozici spolupracujícího advokáta. V roce 2014 se stal společníkem advokátní kanceláře. Blíže se zaměřuje na oblast smluvních závazkových vztahů, pracovního práva, správního práva a sporovou agendu. Hovoří česky a anglicky.

   

  Ve volném čase se věnuje basketbalu.

 • profil-foto_zachveja_matej_284x242px

  Matěj Zachveja

  Matěj Zachveja vystudoval právnickou fakultu J.E. Purkyně v Brně, kde v roce 1982 získal titul JUDr. Ve své praxi působil jako soudce, právník v oblasti výstavby a zároveň školitel pro úřady v oblasti stavebního zákona a správního řádu. Před vstupem do advokacie působil krátce na Okresním soudu v Popradě jako předseda senátu a v roce 1992 se […]

  Matěj Zachveja vystudoval právnickou fakultu J.E. Purkyně v Brně, kde v roce 1982 získal titul JUDr. Ve své praxi působil jako soudce, právník v oblasti výstavby a zároveň školitel pro úřady v oblasti stavebního zákona a správního řádu. Před vstupem do advokacie působil krátce na Okresním soudu v Popradě jako předseda senátu a v roce 1992 se stal členem České advokátní komory. V současné době rovněž působí jako člen legislativní komise Moravskoslezského kraje. JUDr. Matěj Zachveja je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře. Matěj Zachveja se věnuje generální praxi s bližším zaměřením do oblastí obchodního práva, rozhodčího řízení a práva trestního. Hovoří česky, slovensky a polsky.

   

  Ve volném čase se rekreačně věnuje golfu a lyžování.

 • profil-foto_zachveja_marcel_284x242px

  Marcel Zachveja

  Marcel Zachveja vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2003 získal titul Mgr. V letech 2003 – 2005 působil jako interní doktorand na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v oboru řízení a ekonomika podniku a současně se věnoval výuce. Od roku 2005 přešel na pozici externího doktoranda a v roce 2009 zakončil postgraduální studium […]

  Marcel Zachveja vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2003 získal titul Mgr.

  V letech 2003 – 2005 působil jako interní doktorand na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v oboru řízení a ekonomika podniku a současně se věnoval výuce. Od roku 2005 přešel na pozici externího doktoranda a v roce 2009 zakončil postgraduální studium obhajobou dizertační práce s názvem “Normativní omezení propagace” a získal titul Ph.D.

  Jeho doménou je zejména oblast korporátního práva a restrukturalizací, včetně implementace manažerských znalostí a technik. V současné době se věnuje zejména přeshraničním holdingovým strukturám jejich implementaci a optimalizaci.

  Marcel Zachveja je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře. Hovoří česky, slovensky, polsky, německy a anglicky.

  Mimo oblast práva se věnuje především freestylovému lyžování a působí jako rozhodčí a technický delegát FIS v disciplíně Freestyle a je dále registrovaným hráčem České badmintonové federace.

 • profil-foto_matula_zbynek_284x242px

  Zbyněk Matula

  Zbyněk Matula vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2011 získal titul Mgr. Od téhož roku zde rovněž působí jako externí doktorand katedry občanského práva. Zaměřuje se především na smluvní vztahy a sporovou agendu. V rámci své specializace pravidelně přispívá do odborných periodik (Bulletin advokacie, Časopis pro právní vědu a praxi, Magazín E-právo, Právní […]

  Zbyněk Matula vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2011 získal titul Mgr. Od téhož roku zde rovněž působí jako externí doktorand katedry občanského práva. Zaměřuje se především na smluvní vztahy a sporovou agendu. V rámci své specializace pravidelně přispívá do odborných periodik (Bulletin advokacie, Časopis pro právní vědu a praxi, Magazín E-právo, Právní fórum, Rekodifikace & praxe), v roce 2012 vydal u nakladatelství Wolters Kluwer monografii na téma předsmluvní odpovědnosti (Culpa in contrahendo). Mimo koncipientskou praxi také občasně přednáší občanské právo a působí jako lektor se zaměřením na nový občanský zákoník. Hovoří česky, německy a anglicky.

   

  Ve svém volném čase se věnuje horské turistice a sportu.

 • profil-foto_sykorova_hana_284x242px

  Hana Sýkorová

  Hana Sýkorová vystudovala obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2014 získala titul Mgr. Po absolvování právnické fakulty krátce pracovala jako notářský koncipient v Brně. Od listopadu 2014 působí v advokátní kanceláři Zachveja & partneři na pozici advokátního koncipienta. Hovoří česky a anglicky.   Ve volném čase ráda navštěvuje divadlo. Rekreačně se věnuje […]

  Hana Sýkorová vystudovala obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2014 získala titul Mgr. Po absolvování právnické fakulty krátce pracovala jako notářský koncipient v Brně. Od listopadu 2014 působí v advokátní kanceláři Zachveja & partneři na pozici advokátního koncipienta. Hovoří česky a anglicky.

   

  Ve volném čase ráda navštěvuje divadlo. Rekreačně se věnuje volejbalu.

 • profil-foto_III_284x242px

  Petr Jach

  Petr Jach vystudoval obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2015 získal titul Mgr. V naší advokátní kanceláři působí na pozici právního asistenta již od roku 2014. Po absolvování právnické fakulty nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Hovoří česky a anglicky. Ve volném čase se věnuje sportu, převážně fitness a plavání.

  Petr Jach vystudoval obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2015 získal titul Mgr. V naší advokátní kanceláři působí na pozici právního asistenta již od roku 2014. Po absolvování právnické fakulty nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Hovoří česky a anglicky.

  Ve volném čase se věnuje sportu, převážně fitness a plavání.

 • profil-foto_sukatchova_renata_284x242px_2

  Renata Sukatschová

  Renata Sukatschová je vedoucí sekretariátu a její předchozí zkušenosti z jiných advokátních kanceláří a znalosti inside procesů jsou neocenitelnou devizou při jednání s úřady, soudy a místní samosprávou, stejně jako organizace kontaktu s klienty, organizace časových harmonogramů právníků jakož i ostatní workflow.

  Renata Sukatschová je vedoucí sekretariátu a její předchozí zkušenosti z jiných advokátních kanceláří a znalosti inside procesů jsou neocenitelnou devizou při jednání s úřady, soudy a místní samosprávou, stejně jako organizace kontaktu s klienty, organizace časových harmonogramů právníků jakož i ostatní workflow.

 • profil-foto_II_284x242px_kor1b

  Marcela Puterová

  Marcela Puterová má na starosti účetnictví, fakturaci, finance a technické zabezpečení chodu kanceláře. Marcela zajišťuje praktický každodenní chod kanceláře a je nepostradatelným členem kanceláře již od jejich počátků.

  Marcela Puterová má na starosti účetnictví, fakturaci, finance a technické zabezpečení chodu kanceláře. Marcela zajišťuje praktický každodenní chod kanceláře a je nepostradatelným členem kanceláře již od jejich počátků.

 • profil-foto_I_284x242px

  Hana Němcová

  Hana Němcová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Již více než 10 let se věnuje daňovému a účetnímu poradenství, od roku 2008 je daňovým poradcem zapsaným v seznamu Komory daňových poradců České republiky. S naší advokátní kanceláří dlouhodobě spolupracuje jako konzultant v daňové oblasti. Hovoří česky, anglicky a německy.

  Hana Němcová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Již více než 10 let se věnuje daňovému a účetnímu poradenství, od roku 2008 je daňovým poradcem zapsaným v seznamu Komory daňových poradců České republiky. S naší advokátní kanceláří dlouhodobě spolupracuje jako konzultant v daňové oblasti. Hovoří česky, anglicky a německy.