Jsme významnou ostravskou advokátní kanceláří

jsme zkušeným týmem specialistů

i pro Vás nalezneme řešení

Nabídka služeb
Kancelář

O kanceláři

Naše advokátní kancelář působí na trhu od roku 2007, přičemž navazuje na předchozích 15 let advokátní praxe JUDr. Mateje Zachveji.

Zaměřujeme se na komplexní poradenství zejména v oboru obchodního práva s výrazným přesahem do ekonomické a daňové oblasti pro české i zahraniční klienty, včetně klientů ze zemí mimo EU.

Specializace jednotlivých členů naší kanceláře nám dohromady umožňují optimalizovat řešení pro klienta s důrazem na porozumění podstatě jeho byznysu.

INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že novelou zákona o ochraně spotřebitele byl zaveden nový způsob mimosoudního řešení sporů mezi klientem - spotřebitelem a advokátem.

Vedením této agendy byla pověřena Česká advokátní komora. Klient - spotřebitel zde může podat návrh nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Podrobnější informace, včetně příslušných formulářů naleznete na webových stránkách České advokátní komory (zde: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=15607).

 

Naše služby

Náš tým

 • csen

  Martin Janota

  advokát/partner

  Martin Janota vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, kde v roce 2006 získal titul Mgr. V tomtéž roce také dokončil studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a získal titul Ing [...]

  Martin Janota vystudoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity v Praze, kde v roce 2006 získal titul Mgr. V tomtéž roce také dokončil studium na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a získal titul Ing. Bezprostředně po ukončení studií nastoupil na pozici advokátního koncipienta v pražské advokátní kanceláři zaměřené na zahraniční, v jeho případě anglicky hovořící klientelu. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2008, nejprve na pozici advokátního koncipienta a následně po absolvování advokátních zkoušek na pozici spolupracujícího advokáta. V roce 2014 se stal společníkem advokátní kanceláře. Blíže se zaměřuje na oblast smluvních závazkových vztahů, pracovního práva, správního práva a sporovou agendu. Hovoří česky a anglicky.

  Ve volném čase se věnuje basketbalu.

 • csskpo

  Matěj Zachveja

  advokát/partner

  Matěj Zachveja vystudoval právnickou fakultu J.E. Purkyně v Brně, kde v roce 1982 získal titul JUDr. Ve své praxi působil jako soudce, právník v oblasti výstavby a zároveň školitel pro úřady v oblasti stavebního zákona [...]

  Matěj Zachveja vystudoval právnickou fakultu J.E. Purkyně v Brně, kde v roce 1982 získal titul JUDr. Ve své praxi působil jako soudce, právník v oblasti výstavby a zároveň školitel pro úřady v oblasti stavebního zákona a správního řádu. Před vstupem do advokacie působil krátce na Okresním soudu v Popradě jako předseda senátu a v roce 1992 se stal členem České advokátní komory. V současné době rovněž působí jako člen legislativní komise Moravskoslezského kraje. JUDr. Matěj Zachveja je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře. Matěj Zachveja se věnuje generální praxi s bližším zaměřením do oblastí obchodního práva, rozhodčího řízení a práva trestního. Hovoří česky, slovensky a polsky.

  Ve volném čase se rekreačně věnuje golfu a lyžování.

 • csskpodeen

  Marcel Zachveja

  advokát/partner

  Marcel Zachveja vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2003 získal titul Mgr. V letech 2003 - 2005 působil jako interní doktorand na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně [...]

  Marcel Zachveja vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2003 získal titul Mgr.

  V letech 2003 – 2005 působil jako interní doktorand na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně v oboru řízení a ekonomika podniku a současně se věnoval výuce. Od roku 2005 přešel na pozici externího doktoranda a v roce 2009 zakončil postgraduální studium obhajobou dizertační práce s názvem „Normativní omezení propagace“ a získal titul Ph.D.

  Jeho doménou je zejména oblast korporátního práva a restrukturalizací, včetně implementace manažerských znalostí a technik. V současné době se věnuje zejména přeshraničním holdingovým strukturám jejich implementaci a optimalizaci.

  Marcel Zachveja je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře. Hovoří česky, slovensky, polsky, německy a anglicky.

  Mimo oblast práva se věnuje především freestylovému lyžování a působí jako rozhodčí a technický delegát FIS v disciplíně Freestyle a je dále registrovaným hráčem České badmintonové federace.

 • csdeen

  Zbyněk Matula

  spolupracující advokát

  Zbyněk Matula vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2011 získal titul Mgr. Od téhož roku zde rovněž působí jako externí doktorand katedry občanského práva. Zaměřuje se především na smluvní [...]

  Zbyněk Matula vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2011 získal titul Mgr. Od téhož roku zde rovněž působí jako externí doktorand katedry občanského práva. Zaměřuje se především na smluvní vztahy a sporovou agendu. V rámci své specializace pravidelně přispívá do odborných periodik (Bulletin advokacie, Časopis pro právní vědu a praxi, Magazín E-právo, Právní fórum, Rekodifikace & praxe), v roce 2012 vydal u nakladatelství Wolters Kluwer monografii na téma předsmluvní odpovědnosti (Culpa in contrahendo). V roce 2016 pak úspěšně složil advokátní zkoušky. Občasně také přednáší občanské právo a působí jako lektor se zaměřením na nový občanský zákoník. Hovoří česky, německy a anglicky.

  Ve svém volném čase se věnuje horské turistice a sportu.

 • csen

  Hana Sýkorová

  advokátní koncipient

  Hana Sýkorová vystudovala obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2014 získala titul Mgr. Po absolvování právnické fakulty krátce pracovala jako notářský koncipient v Brně. Od listopadu [...]

  Hana Sýkorová vystudovala obor právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2014 získala titul Mgr. Po absolvování právnické fakulty krátce pracovala jako notářský koncipient v Brně. Od listopadu 2014 působí v advokátní kanceláři Zachveja & partneři na pozici advokátního koncipienta. Hovoří česky a anglicky.

  Ve volném čase ráda navštěvuje divadlo. Rekreačně se věnuje volejbalu.

 • csen

  Václav Fajkus

  advokátní koncipient

  Mgr. Václav Fajkus absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2012 získal titul Mgr. V advokátní kanceláři Zachveja & partneři působí na pozici advokátního koncipienta od října 2016, před vstupem [...]

  Mgr. Václav Fajkus absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2012 získal titul Mgr. V advokátní kanceláři Zachveja & partneři působí na pozici advokátního koncipienta od října 2016, před vstupem do advokacie sbíral zkušenosti v předních notářských kancelářích, kde se zabýval zejména závazkovými vztahy, právem obchodních společností a jejich přeměnami.
  Specializuje se na oblast korporátního práva, přeměny obchodních korporací a oblast korporátních restrukturalizací. Právní služby poskytuje v češtině a angličtině.

  Ve svém volném čase se věnuje sportu, zejména crossfitu, běhu a horské turistice.

 • csen

  Ondřej Ručka

  advokátní koncipient

  JUDr. Ondřej Ručka absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde v roce 2010 získal magisterský titul. V témže roce dokončil na Masarykově univerzitě i magisterské studium politologie na tamní Fakultě sociálních [...]

  JUDr. Ondřej Ručka absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde v roce 2010 získal magisterský titul. V témže roce dokončil na Masarykově univerzitě i magisterské studium politologie na tamní Fakultě sociálních studií. Po ukončení studií působil jako podnikový právník ve významné strojírenské skupině a posléze v bankovnictví. Publikoval několik odborných článků mj. i v Bulletinu advokacie a časopise Obchodní právo věnujících se problematice výstavby investičních celků. V roce 2016 obhájil rigorózní práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se zejména obchodnímu a smluvnímu závazkovému právu. Hovoří česky a anglicky.

  Ve volném čase rád čte, poslouchá hudbu a navštěvuje divadlo.

 • cs

  Marcela Puterová

  back office

  Marcela Puterová má na starosti účetnictví, fakturaci, finance a technické zabezpečení chodu kanceláře. Marcela zajišťuje praktický každodenní chod kanceláře a je nepostradatelným členem kanceláře již od jejich počátků. [...]

  Marcela Puterová má na starosti účetnictví, fakturaci, finance a technické zabezpečení chodu kanceláře. Marcela zajišťuje praktický každodenní chod kanceláře a je nepostradatelným členem kanceláře již od jejich počátků.

 • csen

  Alena Nejedlá

  účetní

  Alena Nejedlá se věnuje účetnictví a souvisejícímu poradenství pro naše klienty. V oboru účetnictví má praxi již více než 15 let. Posledních pět let působila jako hlavní účetní společnosti poskytující daňové poradenství [...]

  Alena Nejedlá se věnuje účetnictví a souvisejícímu poradenství pro naše klienty. V oboru účetnictví má praxi již více než 15 let. Posledních pět let působila jako hlavní účetní společnosti poskytující daňové poradenství.

  Ve volném čase se věnuje turistice a četbě.

 • csdeen

  Hana Němcová

  daňový poradce

  Hana Němcová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Již více než 10 let se věnuje daňovému a účetnímu poradenství, od roku 2008 je daňovým poradcem zapsaným v seznamu [...]

  Hana Němcová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku. Již více než 10 let se věnuje daňovému a účetnímu poradenství, od roku 2008 je daňovým poradcem zapsaným v seznamu Komory daňových poradců České republiky. S naší advokátní kanceláří dlouhodobě spolupracuje jako konzultant v daňové oblasti. Hovoří česky, anglicky a německy.